Lĩnh vực hoạt động
Đầu tư tài chính
Đầu tư tăng trưởng đa dạng thông qua thị trường chứng khoán niêm yết và OTC
 
Tư vấn đầu tư - mua bán sáp nhập doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư thực hiện hoạt động sáp nhập và mua bán doanh nghiệp
 
Tư vấn du học
Du học Nhật Bản vừa học vừa làm với chi phí tiết kiệm nhất và uy tín hàng đầu
 
Xuất khẩu lao động
Là một trong các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Giá Trị (SVIC)
 
Nhập khẩu kinh doanh gỗ
Nhập khẩu, kinh doanh các loại gỗ như cây gỗ tròn (round logs) và cây gỗ vuông (square logs)
 
Về chúng tôi
ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ SÀI GÒN GIÁ TRỊ (SAIGON VALUE INVEST - SVIC)

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Giá Trị thành......Đọc tiếp »

 
Tin tức - sự kiện