Tin tức - Sự kiện

Bất động sản đứng đầu danh sách thoái được vốn nhiều nhất của DNNN

Số vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực có nhiều rủi ro (bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và quỹ đầu tư) cần phải thoái từ nay đến cuối năm 2015 là 17.249 tỷ đồng.

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 24/9 các DNNN đã thoái được hơn 4.434 tỷ đồng tiền đầu tư ngoài ngành. Trong đó nhiều nhất là lĩnh vực bất động sản với 2.929 tỷ đồng, kế đến là ngân hàng với 1.212 tỷ đồng...

Như vậy, số vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực có nhiều rủi ro (bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và quỹ đầu tư) cần phải thoái từ nay đến cuối năm 2015 là 17.249 tỷ đồng.

Trong đó ngân hàng - tài chính với 10.041 tỷ đồng, bất động sản với 6.188 tỷ đồng, bảo hiểm hơn 553 tỷ đồng, chứng khoán 265,7 tỷ đồng và quỹ đầu tư là 224 tỷ đồng.

Cơ quan này đánh giá quá trình thoái vốn đầu tư ngoài ngành và tiến độ cổ phần hóa của các DNNN còn rất chậm so với yêu cầu của Chính Phủ.

Nguồn: Trí thức trẻ