Nhập khẩu kinh doanh gỗ

Công ty SVIC đã và đang nhập khẩu, kinh doanh các loại gỗ như cây gỗ tròn (round logs) và cây gỗ vuông (square logs) từ Nam Mỹ. Dưới đây là các sản phẩm hiện tại của chúng tôi.

Gỗ Tần Bì (Ash) Nam Mỹ
Code: BTM
Size (cm): 50< (10% 40-49)

Gỗ Song Mã Nam Mỹ
Tên Latin: Platonia insignis
Code: PAK
Size (cm): 50< (15% 40-49)

Tên Latin: Couratari stellata
Code: ING
Size (cm): 50< (10% 40-49)

Gỗ Phay Nam Mỹ
Tên Latin: Eperua falcate
Code: WAL
Size (cm): 50< (10% 40-49)

Tên Latin: Qualea rocea
Code: BGR
Size (cm): 50< (15% 40-49)

Gỗ Dầu Nam Mỹ
Tên Latin: Manilkara bidentata
Code: BOL
Size (cm): 50< (10% 40-49)

Tên Latin: Enterolobium schomburgkii
Code: MKB
Size (cm): 55<

Gỗ Hương Đá Nam Mỹ
Tên Latin: Vouacapoua Americana
Code: BRH
Size (cm): 20<; 20 – 30


Gỗ Da Rắn Nam Mỹ
Tên Latin: Loxopterygium sagotii
Code: SLH
Size (cm): 40<

Gỗ Chò Nam Mỹ
Tên Latin: Carapa procera
Code: RKR
Size (cm): 40<


Tên Latin: Ocotea rubra
Code: WAN
Size (cm): 50< (10% 40-49)

Gỗ Cẩm Thạch Nam Mỹ
Tên Latin: Tabebuia serratifolia
Code: GRH
Size (cm): 40 – 50; 50 – 59, 60<


Gỗ Căm-xe Nam Mỹ
Tên Latin: Lecythis davisii
Code: KWA
Size (cm): 50< (15% 40-49)

Gỗ Sao Đen Nam Mỹ
Tên Latin: Dicorynia guianensis
Code: BAS
Size (cm): 40 – 49; 50<


Gỗ Vân Dừa Nam Mỹ
Tên Latin: Andira coriacea
Code: ROK
Size (cm): 50< (15% 40-49)

Tên Latin: Hymenaea courbaril
Code: RLO
Size (cm): 50<


Gỗ Tím Nam Mỹ
Tên Latin: Peltogyne venosa
Code: PRH
Size (cm): 40 – 49; 50 – 59, 60<

Gỗ Lim Nam Mỹ
Tên Latin: Buchenavia capitata
Code: DJI
Size (cm): 50< (10% 40-49)


Gỗ Đỏ Nam Mỹ
Tên Latin: Martiusia parviflora
Code: WPL
Size (cm): 45< (15% 40-44)

Tên Latin: Diplotropis purpurea
Code: ZWK
Size (cm): 40<


Gỗ Mật Nam Mỹ
Tên Latin: Bagassa guianensis
Code: KAW
Size (cm): 50< (10% 40-49)

Gỗ Chò Nam Mỹ
Tên Latin: Andira spp
Code: KRK
Size (cm): 40<


Gỗ Da Báo Nam Mỹ
Tên Latin: Piratinera scabridula
Code: LET
Size (cm): 10 – 50