Tư vấn đầu tư - mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Công ty SVIC chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư thực hiện hoạt động sáp nhập và mua bán doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia kinh tế, luật sư giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, chúng tôi có thể đứng ra đảm nhận toàn bộ hay cũng có thể phối hợp, làm việc chặt chẽ và hiệu quả với các đối tác, đơn vị tư vấn khác cùng với các nhà đầu tư hoàn thiện việc mua bán và sáp nhập một cách thành công, hiệu quả và nhanh chóng.

Quá trình cung cấp dịch vụ sáp nhập và mua bán doanh nghiệp được thực hiện qua các bước: