Đầu tư tài chính

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Giá Trị tiếp cận các cơ hội đầu tư tăng trưởng đa dạng thông qua thị trường chứng khoán niêm yết và OTC. Hiện nay, công ty chúng tôi đang tập trung cho hoạt động tìm kiếm những cơ hội đầu tư có khả năng sinh lợi cao nhất thông qua việc phân tích thận trọng và đánh giá giá trị dựa trên các phương pháp phân tích giá trị dòng tiền để đưa ra quyết định đầu tư dài hạn. Công ty đã đầu tư vốn tại 5 doanh nghiệp với tổng tài sản quản lý có giá trị lên đến 400 tỷ đồng.